Tim Rutten


Laureaat 2007


Gilbert De Bontridder Prijs

[ssba]

Jury Rapport

Juryleden

Paula van den Bosch

Christoph Seiffert

 

Jury Rapport

De Gilbert De Bontridderprijs 2007 wordt uitgereikt aan Tim Rutten.

De jury was bij haar keuze doordrongen van de criteria van de Gilbert De Bontridderprijs. Het is zaak onder de eindexamenkandidaten te zoeken naar een gelukkige combinatie van gedrevenheid, oorspronkelijkheid en een goed conceptueel vermogen. Dit kwam naar de mening van de jury van alle eindexamenkandidaten van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht bij Tim Rutten het meest overtuigend naar voren. Zijn werk nodigt uit tot langer kijken en heeft de kwaliteit om te blijven boeien. Rutten heeft het waarnemen als onderzoeksgebied. Herinnering speelt daarbij een belangrijke rol. Rutten beschouwt de realiteit als oneindig en ziet kunst als een eindige representatie van die werkelijkheid. Hij probeert met behulp van de structurele eigenschappen en narratieve mogelijkheden van video door conventionele representaties van ervaringen en emoties heen te breken. Als structurele denker maakte Tim Rutten indruk op de jury. Zijn onderzoeksveld is heel breed en het werk heel open. De jury is van mening dat Rutten een vruchtbaar terrein aan het ontginnen is waar hij zijn werk en zijn denken verder kan ontwikkelen.

Fotogalerij